Naše služby

PRÁVNÍ SERVIS

Pro 100% jistotu kvality našich služeb konzultujeme právní záležitosti s našimi právníky, kteří se nemovitostním právem výhradně zabývají. Prostřednictvím spolupráce se smluvní advokátní kanceláří Vám dokážeme zajistit veškeré právní služby.

 • Sepíšeme Vám nebo zrevidujeme smlouvu o zprostředkování či rezervaci, smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, kterými jsou nejčastěji kupní a darovací smlouva.
 • Rovněž právně ošetříme další způsoby nakládání s nemovitými věcmi, např. zřízení zástavního práva, služebnosti, reálného břemene, předkupního práva. Zajistíme sepis nájemních a podnájemních smluv.
 • Připravíme Vám smlouvu o převodu družstevního podílu a smlouvu o finančním vyrovnání s tímto související.
 • Poskytujeme službu advokátní úschovy při vypořádání kupní ceny, která je prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky České advokátní komory.
 • Smlouvy vždy vyhotovuje a připravuje právník, zpravidla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zadání případu.
 • Samozřejmostí je ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak cizích, před advokátem podepsaných.
 • Nabízíme organizaci podpisu v naší advokátní kanceláři, u kterého je vždy k dispozici právník naší AK.
 • Smlouvy zpracováváme vždy v souladu s podmínkami konkrétního případu.
 • Naše smlouvy jsou kladně hodnoceny a bez jakýchkoliv připomínek akceptovány veškerými bankami a katastrálními úřady.
 • Klienty zastupujeme v řízení jak před katastrálními úřady, tak v soudních sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů.
 • Poskytujeme makléřům realitních kanceláří právní poradenství a doporučení vhodného postupu v zadaném případě.
 • Poskytnutím kvalitní právní služby klientům napomáháme získání a udržení dobrého jména realitní kanceláře, kterou zastupujeme.

Kontaktujte nás