Naše služby

PRÁVNÍ SERVIS

Pro 100% jistotu kvality našich služeb konzultujeme právní záležitosti s našimi právníky, kteří se nemovitostním právem výhradně zabývají. Prostřednictvím spolupráce se smluvní advokátní kanceláří Vám dokážeme zajistit veškeré právní služby.

  • Sepíšeme Vám nebo zrevidujeme smlouvu o zprostředkování či rezervaci, smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, kterými jsou nejčastěji kupní a darovací smlouva.
  • Rovněž právně ošetříme další způsoby nakládání s nemovitými věcmi, např. zřízení zástavního práva, služebnosti, reálného břemene, předkupního práva. Zajistíme sepis nájemních a podnájemních smluv.
  • Připravíme Vám smlouvu o převodu družstevního podílu a smlouvu o finančním vyrovnání s tímto související.
  • Poskytujeme službu advokátní úschovy při vypořádání kupní ceny, která je prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky České advokátní komory.
  • Smlouvy vždy vyhotovuje a připravuje právník, zpravidla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zadání případu.
  • Samozřejmostí je ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak cizích, před advokátem podepsaných.
  • Nabízíme organizaci podpisu v naší partnerské advokátní kanceláři.
  • Smlouvy zpracováváme vždy v souladu s podmínkami konkrétního případu.
  • Naše smlouvy jsou kladně hodnoceny a bez jakýchkoliv připomínek akceptovány veškerými bankami a katastrálními úřady.

Kontaktujte nás