AML

AML Zákon č. 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Dle výše uvedeného zákona jsme jako realitní zprostředkovatelé povinnými osobami. To znamená, že realitní zprostředkovatel je povinen ověřit finanční zdroje, ze kterých se bude hradit koupě nemovitosti.

Naší povinností tedy bude:

  1. Osobní identifikace klienta: Před poskytováním realitních služeb je naše kancelář povinna provést osobní identifikaci klienta na základě předložení průkazu totožnosti (OP, pas či jiný právně přijatelný dokument).
  2. Identifikace klienta a jeho kontrola: Jsme povinni klienta požádat o doložení, jakým způsobem prostředky určené k financování nemovitosti nabyl. Chtěli bychom všechny naše klienty požádat, aby veškeré finanční prostředky posílali z účtů, které jsou registrovány na jejich jméno a jsou uvedené v jednotlivých smlouvách.

Na základě zjištěných informací realitní zprostředkovatel situaci vyhodnotí a v případě podezření na nekalé nabytí finančních prostředků má povinnost oznámit tuto skutečnost Finančně analytickému úřadu. Klient o tomto bude informován.

Jedná se o nutnou formalitu, proto velmi děkujeme za Vaši spolupráci.